چهارشنبه، ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱: جلسه‌ای برگزار کرده‌اند زیر عنوان «جشنواره ملی امتنان» در یکی از کارخانه‌های تولید تایر. ابراهیم رئیسی در آن سخرانی کرده و از اقتصاد مقاومتی و اهمیت کارگران برای ایجاد امنیت اقتصادی سخن گفته و مثل دیگر مقامات بر عدالت تأکید کرده است.

رئیسی گفته است پرداخت‌ دستمزدها باید به موقع باشد، اما او درباره سطح پایین دستمزدها، به گونه‌ای که کفاف سیر کردن شکم برای بازسازی نیروی کار را هم نمی‌دهند، حرف مشخصی نزده است. در مورد مشکل مسکن کارگران وعده‌های همیشگی را در مورد کل مردم داده و به کارگران که رسیده، گفته است: دو وزارت‌خانه کار و راه و شهرسازی می‌توانند در حل مشکل کارگران در زمینه مسکن «راهگشا» باشند.

رئیسی اشاره‌ای به کار بدون قرارداد یا قرارداد موقت و کوتاه‌مدت نکرده، و فقط گفته باید جلوی دلالی نیروی انسانی گرفته شود آن هم با «فعال کردن سامانه کاریابی» با مسئولیت وزارت تعاون.

گفته کارفرمایان به این وبسایت بروند و متقاضیان کار را با «رعایت احترام» دعوت به کار کنند.

بر این قرار فعال کردن یک وب‌سایت مشخص‌ترین وعده رئیسی در آستانه روز جهانی کارگر است.


دعوت به گفت‌وگو درباره مسائل کارگری