گلوله پاسخ اعتراض است • مزد کارگران را نمی‌دهند • بازنشستگان: حق‌خواهی در خیابان • کارگران نفت: اتحاد در برابر استثمار • معدنکاران علیه غارت • معلمان: آموزش سازمان‌یابی • کارکنان سلامت: بی‌پناه در مقابل ویروس کالایی‌سازی • کودکان کار • کارگران مهاجر • وضعیت کارگران غیررسمی • محل کار همچون قتل‌گاه کارگران

اینها عنوان‌های اصلی بخش‌های سالنامه کارگری زمانه هستند. هر یک از آنها سویه‌ای از وضع و حال زحمتکشان را بازتاب می‌دهد.

رنج و استثمار بی‌حد بی‌پاسخ نمانده و به جلوه‌های مختلفی از مقاومت و اعتراض راه برده است. حرکت اعتراضی بنیادی در جامعه‌ی ایران اساساً حرکت‌های اعتراضی زحمتکشان هستند که همه‌ی آزادی‌خواهان و عدالت‌خواهان از آنها پشتیبانی می‌کنند.
فرارسیدن اول ماه مه/۱۱ اردییهشت، روز جهانی کارگر، فرصتی است برای بازنگریستن به رخدادهای یک ساله گذشته و تحلیل آنها.

دو جلسه ویژه در کلاب‌هاوس

در روز جمعه ۹ اردیبهشت/۲۹ آوریل، در کلاب‌هاوس زمانه در این باره بحث شد. بحث گرم شد با تأکید مشترک سخنرانان  بر نقشی که مقاومت و اعتراض و تشکل زحمتکشان برای پیشروی ایفا می‌کند، پیشروی‌ای که به راستی به آزادی و عدالت راه برد. بحث در جلسه روز بعد ادامه یافت.

جلسه روز شنبه ۱۰ اردیبهشت/۳۰ آوریل متأثر بود از خبر دستگیری‌ فعالان کارگری و فعالان صنفی معلمان.

به فایل‌های صوتی این جلسه و جلسه قبل از این طریق دسترسی دارید:

فایل صوتی جلسه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ /۳۰ آوریل ۲۰۲۲

فایل صوتی جلسه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ /۲۹ آوریل ۲۰۲۲

فایل صوتی جلسه ۹ اردیبهشت/۲۹ آوریل