افغانستان از جمله کشورهای مسلمان بود که امسال روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت / یکم مه را عید فطر اعلام کرده بود. منابع آگاه به روزنامه ۸صبح افغانستان گفتند طالبان صبح یکشنبه چندین نفر را که همچنان روزه گرفته بودند در یک مسجد بازداشت کردند و در بازداشتگاه به زور به آن‌ها روزه‌ خورانده‌اند. ظاهراً این افراد پس از پا‌در‌میانی ریش‌سفیدان، آزاد شده‌اند. طالبان شنبه شب روز یکشنبه را عید فطر اعلام کردند. این در حالی است که ۱۴ کشور اسلامی روز دوشنبه را عید سعید فطر اعلام کردند.