سیامک نادری، فعال سیاسی و از شاهدان دادگاه حمید نوری است که هفت سال از دوران جوانی خود را در زندان گوهردشت کرج به سر برده و بنا به گفته خودش سه سال از مدت حبس خود را در سلول‌های انفرادی گذرانده است.

سیامک نادری چهارشنبه ۸ سپتامبر/ ۱۷شهریور در سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری (با نام مستعار عباسی) در دادگاه استکهلم به عنوان شاکی و شاهد، حاضر شد و شهادت داد.

نادری در گفت‌وگو با زمانه گفته بود: «آماده‌ام تا چشم در چشم حمید نوری بدوزم و شهادت بدهم ….»

سیامک نادری متولد سال ۱۹۶۰ است و هفت سال در ایران زندانی بوده که چندین سال از این مدت زمان را در انفرادی گذرانده است. اتهام نادری هواداری از سازمان مجاهدین خلق بوده است.

او در طی جلسه‌های دادگاه مشاهده‌‌های خود را بر روی کاغذ آورد و برای نمایش در اختیار زمانه گذاشت. بخش دیگری از کارهای او در روزهای گذشته و در قالب گزارش‌های زمانه از روند دادگاه منتشر شده است.

محاکمه‌ حمید نوری (عباسی) دادیار سابق قوه قضاییه و شکنجه‌گر زندان گوهردشت (به گفته شاهدان اعدام‌ها) در دهه‌ ۶۰ در سوئد از ۱۹ مرداد/ ۱۰ اوت ۲۰۲۱ آغاز شد و چهارشنبه ۴ می/۱۴ اردیبهشت پایان یافت. شاید بتوان این دادگاه ۹۲ جلسه‌ای را بزرگ‌ترین دستاوردِ چند دهه فعالیت دادخواهان برای کشتارهای دهه‌ ۶۰ قلمداد کرد.