شماری از زنان کابل سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت / ۱۰ مه علیه تصمیم طالبان درباره‌ حجاب اجباری دست به راهپیمایی زدند. آن‌ها شعارهای «برقع حجاب ما نیست»، «زنان را به گروگان نگیرید» و «نان، کار و آزادی» سر می‌دادند. نیروهای طالبان با این حرکت زنان مقابله کردند و خبرنگارانی را که از این رویداد گزارش تهیه می‌کردند بازداشت کردند. آن‌ها زنان معترض را با خود بردند و دو ساعت در مقابل وزارت امر به معروف و نهی از منکر نگه داشتند و قصد داشتند زنان را به مکان دیگری منتقل کنند و به‌گفته شاهدان از آن‌ها اعتراف بگیرند؛ اما معترضان مانع از آن شدند. با این حال از سرنوشت یک خبرنگار بازداشت‌شده اطلاعی در دست نیست. روز گذشته، دوشنبه ۱۹ اردیبهشت / ۹ مه نیز گروهی از اعضای «جنبش زنان برای عدالت و آزادی» به حجاب اجباری در افغانستان اعتراض کردند. طالبان رعایت حجاب زنان را «ضروری» اعلام کرده و گفته‌اند که بهترین نوع حجاب برقع است. براساس این تصمیم، سرپرستان زنان بی‌حجاب احضار، سه روز زندانی و حتی در دادگاه محاکمه و مجازات خواهند شد.