تورم، درماندگی، خشم

در تصویر نمونه‌ای از ازدحام برای خرید مرغ در صبح روز پنج‌شنبه، ۲۲ اردیبهشت را می‌بینید. بعد از ظهر دیگر مرغ پیدا نمی‌شد. گزارشی از شوک جدید گرانی و واکنش‌های مردم. چشم‌انداز چیست؟