محله ملاباشی از روستاهای متصل به شهر اردبیل است که در سال‌های گذشته با گسترش شهر و ازدیاد جمعیت به محله‌ای حاشیه نشین تبدیل شده است.

محله ملاباشی  فاقد امکانات زیرساختی و رفاهی از جمله گاز، برق و آب شرب است. همچنین به دلیل نبود سیستم فاضلاب و جوی‌های رو باز، سلامتی و بهداشت شهروندان در معرض خطر قرار دارد.