صداوسیمای جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی سسیل کولر و همسرش ژاک پاری، دو عضو «اتحادیه آموزشی و تحصیلی فرانسه» را که هفته گذشته در ایران بازداشت شدند، به برخی فعالان صنفی و تجمعات اعتراضی اخیر معلمان در کشور مرتبط دانست. این دو تبعه فرانسوی عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه هستند و به «جاسوسی» و سازماندهی «آشوب و بی‌نظمی» متهم شده‌اند. در این گزارش تصاویری از اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی و رسول بداغی از فعالان صنفی معلمان با این دو نفر نشان داده شد و ادعا شد که این دو شهروند فرانسوی از زمان ورود به کشور تحت «رصد و مراقبت» نیروهای وزارت اطلاعات بوده‌اند. همچنین صدایی پخش شد و چنین ادعا شد که این صدا از جلسه دو شهروند فرانسوی با فعالان صنفی معلمان ضبط شده است. تمامی فعالان صنفی معلمان که در این گزارش از آن‌ها یاد شد در بازداشت به‌سر می‌برند. پیش از این نیز وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رضا شهابی و آنیشا اسداللهی، دو فعال کارگری را که ۲۲ اردیبهشت بازداشت شدند به ارتباط با سسیل کولر و ژاک پاری متهم کرده بود. کولر و پاری با ویزای گردشگری به ایران آمده بودند و هنگام خروج بازداشت شدند. همکاری با تیم خارجی یا گروه‌های خارج از کشور در سال‌های گذشته بارها از سوی وزارت اطلاعات و قوه قضائیه برای سرکوب و صدور احکام قضائی بلندمدت علیه فعالان مدنی و معترضان استفاده شده است.