خشکسالی، برداشت‌ بی‌رویه آب از سفره‌های زیرزمینی و قطع جریان آب زاینده‌رود، از عواملی هستند که موجب شدت گرفتن فرونشست زمین در اصفهان شده است.

به پیش‌بینی کارشناسان شهرسازی و محیط زیست اگر خشکی زاینده‌رود با همین روند ادامه یابد اصفهان با تمدنی چند هزار ساله تا ۱۵ سال آینده به شهری متروکه بدل خواهد شد.

بین ۵۰ تا ۸۰ درصد از دشت‌های ایران در معرض فرونشست زمین قرار دارد. تهران، فارس، کرمان و دشت‌های مشهد و اصفهان از جمله مناطقی محسوب می‌شوند که به شدت با پدیده فرونشست زمین مواجه هستند.

تصاویر پیش‌رو عوارض فرونشست را بر پیکر مسجد جامع عتیق و مسجد اصفهان نشان می‌دهد.

این مساجد به موزه معماری و خوشنویسی ایران شهره هستند.