بعد از سقوط کابل به دست طالبان، مخالفان برقراری امارت اسلامی در آن کشور پیرامون احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، فرمانده جبهه مقاومت علیه طالبان در پنجشیر واقع در شمال کابل گرد آمدند و جبهه‌ای از مقاومت در آنجا شکل گرفت. طالبان با شدت به سرکوب «جبهه مقاومت ملی افغانستان»، مهم‌ترین گروه سیاسی و نظامی مخالف حکومت طالبان در پنجشیر دست زد. بهنود در گزارش ویدئویی زیر به آخرین وضعیت سرکوب غیرنظامیان در پنجشیر می‌پردازد.

جنایت‌های طالبان درپنجشیر متوقف نشده است. بازداشت افراد ملکی، ترور وکشتار باشنده‌گان این ولایت کار همه روزه‌ی طالبان است. این گروه هم چنان در ولایت بغلان باشندگان شهرستان‌ اندراب‌ها را وادار به کوچ اجباری کرده است و به آنها می‌گوید حق سکونت در استان‌های شمالی افغانستان را ندارند.

در همین زمینه

https://www.radiozamaneh.com/717255