دادگاه عالی هند جمعه ۲۷ مه در حکمی تاریخی اعلام کرد که کار جنسی و تن‌فروشی یک حرفه است. در این دستور چنین آمده است:

«تن‌فروشی یک حرفه است و تمام کارگران جنسی محقِ کرامت و محافظت برابر طبق قانون.»

به علاوه، دادگاه عالی به مقام‌های پلیس دستور داده که علیه کارگران جنسی متمایل به این کار دست به اقدام نزند. پس از اعلام این دستور، شماری از زنان که به یک سازمان‌ حامی حقوق زنان و کارگران جنسی تعلق داشتند، در کلکته جشن گرفتند.

عکس‌های زیر تصویرهایی از این جشن است: