محمد میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری ایران گفت: «در آماری که طی هفته گذشته به‌دست آوردیم، حدود پنج هزار نیروی پرستار پس از دوران کرونا تعدیل شده‌اند.» او خواهان آن شد که مجوز پرستارانی که بعد از بحران کرونا، اخراج شده‌اند جهت استخدام بدون آزمون صادر شود. میرزابیگی در حالی از اخراج گسترده پرستاران خبر می‌دهد که به‌گفته خودش کشور به «حداقل ۱۰۰ هزار پرستار» نیاز دارد. او گفت: « کمبود نیرو به‌نوبه خود آسیب بزرگی به مردم و جامعه می‌زند.» رئیس سازمان نظام پرستاری همچنین آمار مهمی از مهاجرت پرستاران ایران ارائه داد و گفت: «بر اساس گواهی‌های صادرشده اخیراً ماهانه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ پرستار مهاجرت می‌کنند.» اجرا نشدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات درمانی، تبعیض میان پرستاران شرکتی و رسمی، قراردادهای موقت، شرکت‌های پیمانکاری که پرستاران را با حقوق اندک در برابر ساعات کار طولانی استثمار می‌کنند، تأخیر در پرداخت‌های فوق‌العاده و مزایای شغلی، نداشتن حق شیفت و سختی کار پرستاران از جمله مسائل متعدد پرستاران در ایران است که به‌ویژه در دو سال اخیر بارها برای دستیابی آن‌ها دست به اعتراض زده‌اند.