خشکسالی، کاهش بارندگی و گرمای شدید سبب شد تا امسال عشایر قره‌داغ به جای نیمه خرداد از اوایل خرداد کوچ خود را آغاز کنند.

بحران خشکسالی در ایران بسیار فراتر از یک منطقه یا یک استان است. هر روز این بحران ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد. بحرانی که گفته می‌شود در پنجاه سال گذشته بی‌سابقه بوده است.