یکشنبه ۱۲ ژوئن / ۲۲ خرداد مصادف است با روز جهانی مبارزه با کار کودکان.

پادکست دوقسمتی زیر، حاصل روزنامه‌نگاری تحقیقی «زمانه» درباره کودکان کار افغانستانی در ایران است که از آرشیو زمانه بازنشر می‌شود.

رامین و راشد، دو کودک کار سابق افغانستانی در تهران و جوان‌های ۲۰ ساله امروزی در برلین در این پادکست دو قسمتی با ما همراه شدند تا از شرایط کار غیرقانونی کودکانی همچون آنها در ایران بگویند. سارا م. فعال مدنی ساکن ایران نیز ما را در این پادکست همراهی کرد و درباره برخورد نهادهای دولتی با کودکان کار أفغان سخن گفت.

کودکان افغانستان بعد از آزار به دست ماموران ایرانی به افغانستان بازگردانده می‌شوند، اما در آن کشور هم مشکلات زیادی دارند. عبدالقادر رحیمی کمیسیونر وقت حقوق بشر در افغانستان و ظفرشاه رویی مدیر مسئول وقت خبرگزاری «کودک خبر» افغانستان وضعیت این کودکان را در این پادکست برای ما شرح دادند.

پادکست در همین صفحه:

قسمت اول: مهره‌های بیرون‌زده

قسمت دوم: «شهرداری کتک‌مان می‌زد، بساط‌مان را ضبط می‌کرد و پول هم می‌گرفت»

پادکست در ساوند کلاد:

قسمت اول: مهره‌های بیرون‌زده

قسمت دوم: «شهرداری کتک‌مان می‌زد، بساط‌مان را ضبط می‌کرد و پول هم می‌گرفت»