سیم‌های برق رها شده روی دیوارها، سقف‌ها و طاقی‌ها، ایمنی و زیبایی بازار تاریخی اصفهان را تحت تاثیر قرار داده است. همچنین سیم‌کشی نامناسب، تابلوهای برق، سقف‌های ناایمن، ترک‌های خطرناک گنبد‌ها و موانع موجود در معابر موجب شده این بازار به یکی از پرخطرترین مکان‌های عمومی تبدیل شود.

عدم ایمن‌سازی می‌تواند فاجعه غیرقابل جبرانی مانند پلاسکو و متروپل را برای بازار اصفهان رقم بزند. سازمان آتش نشانی در چند سال گذشته بارها درباره ناامنی بازار اصفهان هشدار داده است.