برگرفته از تریبون زمانه *  

مطالب این بخش برگرفته از «تریبون زمانه» هستند. تریبون زمانه، آنچنان که در پیشانی آن آمده است، تریبونی است در اختیار شهروندان. همگان می‌توانند با رعایت اصول دموکراتیک درج شده در آیین‌نامه تریبون آثار خود را در آن انتشار دهند. زمانه مسئولیتی در قبال محتوای این مطلب ندارد.

نمی‌توانید ایده‌ای را محبوس کنید که زمان آن فرا رسیده است.

کیوان مهتدی، نویسنده، مترجم، عضو کانون نویسندگان ایران و مدافع حقوق کارگران ۱۹ اردیبهشت ساعت ۱۴ بعدازظهر (به وقت تهران) همراه با همسرش آنیشا اسداللهی مترحم و حامی حقوق کارگران در خانه شخصی‌شان در تهران دستگیر شدند. کتاب زیر مجموعه‌ای از یادداشت‌های کیوان مهتدی است که مادرش فرزانه امیری جاه در اینستاگرام شخصی خود به اشتراک گذاشته است.

منبع: اینستاگرام فرزانه امیری جاه

منبع: مطلب در تریبون زمانه.