ده معلم بازداشت شده در سقز که همزمان با چهارمین تجمع سراسری معلمان در روز ۲۶ خرداد بازداشت شدند، اعلام کردند در اعتراض به ادامه بازداشت غیر قانونی و عدم رسیدگی به مطالبات به‌حق جامعه فرهنگیان، از ساعت ۱۲ ظهر ۲۹ خرداد ماه اعتصاب غذا می‌کنند. خالد عبداللهی، سلیمان عبدی، احمد قادری، آمانج امینی، زاهد مرادی، اسماعیل ریحانی، حسام خاکپور، طاهر حامدی، محسن شکوهی و حسن رحیمیان معلمان بازداشت شده در سقز هستند که طی روزهای ۲۵ تا ۲۷ خرداد به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بنا بر گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان طی روزهای ۲۵ تا ۲۸ خرداد دستکم ۵۵ معلم در شهرهای مختلف بازداشت شدند. از آغاز دور تازه اعتراضات معلمان در اردی‌بهشت ماه سال جاری تا به حال ۱۵۲ معلم در شهرهای مختلف بازداشت شده‌اند. برخی از بازداشت شدگان به قید وثیقه از زندان بیرون آمده‌اند اما اسکندر لطفی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، محمد حبیبی، رسول بداقی و جعفر ابراهیمی که از دهم اردی‌بهشت بازداشت شدند، همچنان تحت فشار و آزار قرار دارند. اسکندر لطفی از تاریخ ۱۱ خرداد اعتصاب غذا کرده و به گفته وکیلش به مکان نامعلوم انتقال داده شده است. حبیبی، ابراهیمی و بداقی نیز به سلول انفرادی در زندان اوین منتقل شده‌اند. دستگاه قضایی و امنیتی ایران در یک سناریو تکراری و نخ نما معلمان را به ارتباط با نیروی خارجی متهم کرده است.