هرانا، ارگان فعالان حقوق بشر در ایران پنجم تیر در دو خبر جداگانه از اجرای حکم امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری و محمد ایران‌نژاد، فعال چپ و مدافع حقوق کارگران خبر داد. حکم صادر شده برای داوودی ۱۴ سال حبس است که آذر ۱۴۰۰ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید تأیید شد. بر اساس قانون مجازات اسلامی ده سال از حکم زندان این وکیل دادگستری که آبان ۱۳۹۷ بازداشت شد، قابل اجرا است. داوودی به اتهام «توهین به رهبری»، «تشویش اذهان عمومی» و «تشکیل گروه ضد امنیتی» در دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به ۳۰ سال حبس و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شده بود. به گفته وکیل او، دیوان عالی کشور این حکم را در مرداد ۱۴۰۰ نقض کرد اما دادگاه انقلاب در یک حکم دیگر این وکیل دادگستری را به زندان محکوم کرد. داوودی خرداد ۱۴۰۰ پس از دو سال و هفت ماه بازداشت به صورت موقت و با وثیقه دو میلیارد تومانی به صورت موقت از زندان بیرون آمد. محمد ایران‌نژاد، فعال چپ نیز فروردین امسال به همراه شماری دیگر از فعالان کارگری بازداشت شد. شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر تهران خرداد ماه امسال ایران‌نژاد را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه‌های چپ مارکسیستی و تبلیغ علیه نظام» به سه سال و پنج ماه حبس تعزیری محکوم کرد که دو سال و سه ماه از این حکم قابل اجرا است.