تأهل زنان در مناطقی که نرخ باروری ۲,۵ یا پایین‌تر است از این پس برای داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش یک امتیاز تلقی می‌شود. سازمان سنجش آموزش کشور با توجه به اعلام اسامی چند برابر ظرفیت نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰ که ویژه متقاضیان استخدام وزارت آموزش و پرورش است به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام اطلاعیه‌ای صادر کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا)، در متن اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور آمده است: «پیرو اطلاعیه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ و اعلام نتایج اولیه متقاضیان آزمون نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور (آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش به تاریخ‌های برگزاری ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱) به اطلاع می رساند با توجه به نامه شماره ۲۳۲۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ سازمان اداری و استخدامی کشور مقرر گردید در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۹۹/۱۲/۲۶ (موضوع بند ۳ در بخش «ج» سایر امتیازات قانونی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام) امتیاز تخصیص یافته منحصراً در شهرستان‌هایی که نرخ باروری در آنها ۲,۵ و کمتر باشد بابت تأهل به تمامی داوطلبان متأهل زن و مرد تعلق گیرد. لذا داوطلبان دارای شرایط (جنس زن) لازم است ضمن مشاهده مجدد کارنامه اعلام نتایج، درصورتی که در ردیف معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت برای شرکت در مرحله بررسی اسناد و مدارک خوداظهاری و مصاحبه استخدامی وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته‌اند در خصوص تهیه مدارک و مراجعه برای انجام مراحل فوق براساس مندرجات اطلاعیه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ سازمان سنجش اقدام نمایند.» پس از تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در سال گذشته، تبعیض‌های مثبتی برای زنانی در نظر گرفته می‌شود که متأهل باشند و یا چندین فرزند داشته باشند. این امتیاز یکی از امتیازهایی است که برای زنان متأهل در نظر گرفته‌اند تا در راستای برآورده کردن خواسته علی خامنه‌ای مبنی بر افزایش جمعیت ایران تولید مثل کنند.