ارتفاع انباشت معدنی زغال سنگ در سوادکوه واقع در البرز مرکزی به بیش از ۵۰ متر رسیده است.

این میزان از زغال سنگ رها شده تاثیرات مخربی را برای محیط زیست منطقه به همراه خواهد داشت. عدم مدیریت مناسب پسماند‌های معدنی و قرار دادن آنها در معرض هوا و رطوبت به آلوده شدن خاک و آب منطقه دامن زده است. به ویژه در زمان بارندگی زهآب‌های اسیدی به رودخانه‌ها و منابع زیرزمینی آب نفوذ می‌کنند و موجب آلودگی آب می‌شوند.