به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، دادستان تهران و تیم ۱۱۵ نفره قضایی پنج‌شنبه ۹ تیر از زندان رجایی‌شهر کرج بازدید کردند و دادستان تهران در دیدار با تعدادی از زندانیان عقیدتی در حسینیه این زندان گفت که «اهل سنت در ایران حق زندگی ندارند». این امر منجر به اعتراض گسترده زندانیان سنی‌مذهب این زندان شده است. بنابراین گزارش دست‌کم ۲۲ زندانی عقیدتی سالن ۱۱ اندرزگاه ۴ زندان رجایی‌شهر ضمن نوشتن نامه اعتراضی به معاونت زندان رجایی‌شهر، از ظهر روز گذشته دست به اعتصاب غذای جمعی و اعتراضی زدند. یک منبع آگاه در این زمینه به شبکه حقوق بشر کردستان گفته است: «روز گذشته علی صالحی، دادستان تهران به همراه تیم ۱۱۵ نفره قضایی از بند‌های مختلف زندان رجایی شهر کرج بازدید کرد. ۳ تن از زندانیان اهل سنت به نام‌های سید توحید قریشی، یاسین عباس‌چوبی و صادق ایوبی در جریان دیدار با این هیات در حسینیه زندان از سوی دادستان تهران مورد بی‌احترامی قرار گرفتند.» به گفته منبع شبکه حقوق بشر کردستان، «علی صالحی در پاسخ به مطالبات حقوقی این ۳ زندانی عقیدتی اعلام کرده که «اهل سنت در ایران حق زندگی ندارند» که اعتراض این زندانیان را به همراه داشته است. پس از بازگشت این ۳ زندانی به سال ۱۱ اندرزگاه ۴ و اطلاع دیگر زندانیان عقیدتی از این توهین از ظهر روز گذشته کلیه زندانیان عقیدتی این بند که ۲۲ نفر هستند دست به اعتصاب غذای اعتراضی زدند.» فشار بر اهل سنت در ایران یکی از موارد نقض حقوق بشر در این کشور است. در حال حاضر تعداد زیادی از شهروندان پیرو اهل سنت در ایران در زندان به سر می‌برند.