شرکت‌های بزرگ اینترنتی مانند آمازون، متا و گوگل در اروپا مشمول قوانین سخت‌گیرانه‌تری خواهند شد. پارلمان اروپا سه‌شنبه ۱۴ تیر / ۵ ژوئیه در استراسبورگ دو قانون را با هدف تشدید نظارت بر پلتفرم‌های آنلاین و بهبود حمایت از مصرف‌کننده تصویب کرد. قانون موسوم به «قانون بازارهای دیجیتال» برای تضمین رقابت عادلانه‌تر و دادن آزادی انتخاب بیشتر به مصرف‌کنندگان در معاملات آنلاینی در نظر گرفته شده است. قانون دوم در مورد خدمات دیجیتالی، شرکت‌های اینترنتی را موظف می‌کند تا در برابر خبرهای نادرست و تبلیغ و نفرت‌پراکنی اقدامات بیشتری انجام دهند. نمایندگان احزاب سبز، چپ‌، سوسیال دموکرات‌، لیبرال و دموکرات مسیحی‌ از این قوانین جدید استقبال کردند. نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این مورد هفته آینده رأی خواهند داد.