۱۸ تیر ۱۳۷۸ نقطه اوج یکی از گسترده‌ترین اعتراضات دانشجویی در دوره جمهوری اسلامی است. افشای رشته قتل‌های سیاسی به دست عواملی درون حاکمیت در پاییز ۷۷ سلسله وقایعی را به دنبال داشت که نهایتا منجر به حادثه تلخ و خونین کوی دانشگاه در روز هجدهم تیرماه شد.

در روزهای پایانی خرداد ۷۸ خبر خودکشی سعید امامی، متهم اصلی پرونده رشته قتل‌های سیاسی، اعلام شد، دو هفته پس از آن، روز ۱۴ تیر، روزنامه سلام نامه‌ای از سعید امامی ( اسلامی) به وزیر اطلاعات را منتشر کرد. تیتر اول روزنامه سلام این بود: «سعید امامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است». این تیتر موجب شگفتی شد. نمایندگان مجلس در آن روزها در حال تصویب قانون مطبوعات بودند اما چطور می‌شد قانونی را تصویب کرد که طراح آن متهم اصلی قتل ده ها روشنفکر و دگراندیش شد؟

ادامه مطلب: