حسین فرحبخش، تهیه‌کننده‌ سینما در اظهاراتی زنان سینماگر را در موضوع تعرض و تجاوز جنسی مقصر دانست و گفت: «اگر کسی خودش غلطی کرده و حالا پشیمان شده، نامش تعرض جنسی نیست، احمق آن فرد است و همه زنان اعتراض کننده باید مجازات شوند.» او که در برنامه رادیویی «سینمامعیار» شرکت کرده بود این اظهارات را در واکنش به بیانیه سینماگران زن و حواشی بیان کرد. فرحبخش، اقدام اعتراضی زنان سینماگر با عنوان «خیانت کثیف» نام برد که «باعث رفتن حیثیت سینما» شده است. جمعی از زنان سینماگر ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار تشکیل کمیته‌ای مستقل در خانه سینما برای بررسی خشونت جنسی در پشت صحنه سینمای ایران شده بودند. زنان سینماگر می‌گویند خشونت‌های جنسی سیستماتیک و گسترده است و ساز و کاری هم برای بازدارندگی پیش‌بینی نشده. ‌این تهیه کننده سینما گفته: «کی برای این‌ها ارزش و احترام قائل است که در قرارداد خود به عنوان تهیه‌کننده این حرف‌هایی که این‌ها می‌گویند را بگذارد؟ ما این خانم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسم. خانه سینما هیئت مدیره و نظام دارد، چه نیاز داریم که به این ۸۰۰نفر اجازه دهیم بیایند.» این در حالی است که زنان معترض به خشونت جنسی در سینمای ایران می‌گویند خانه سینما از استقلال لازم برای رسیدگی به پرونده‌‌های آزار و خشونت جنسی نسبت به زنان سینماگر را ندارد و برخی از اعضای خانه سینما خود جزو سرکوبگران حقوق زنان سینماگرند.