برخورد با «بدحجابی» و مقابله با سبک زندگی مردم در شهرهای مختلف ایران شدت گرفته و دوباره به محیط‌های اداری و خدماتی مانند بیمارستان‌ها و بانک‌ها رسیده است. هم‌زمان مقاومت روزمره مردم در برابر تحمیل‌های حکومتی بیشتر شده است.

در رسانه‌های اجتماعی هم این روزها با طرح کارزار #حجاب_بی‌حجاب بحث درباره موضوع حجاب و جایگاه مقابله با آن در مبارزه عمومی برای آزادی بالا گرفت. گفت‌وگو دراین‌باره هیچ‌گاه ضرورت و مبرمیت خود را از دست نمی‌دهد، چون جنبه‌ی مهمی از تبعیض علیه زنان را مطرح می‌کند.

در همین راستا زمانه وبیناری با حضور آسیه امینی، فعال جنبش زنان و تحلیل‌گر مسائل اجتماعی و نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و دبیر بخش زنان زمانه مدیا برگزار کرد. در این وبینار از جمله بحث شد دراین‌باره که:

  • چرا مقابله با پوشش اجباری به مسأله ثابت و هر روزه بخش وسیعی از شهروندان در ایران بدل شده و مدام مقبولیت و گسترش بیشتری می‌یابد؟
  • مبارزه برای حق پوشش چه ربطی به مبارزه عمومی برای آزادی و عدالت دارد؟
  • آیا این مبارزه منافاتی با مبارزه در عرصه‌های دیگر دارد یا تقویت‌کننده آنهاست؟
  • جنبش‌های اجتماعی چگونه می‌توانند این موضوع را به یک نقطه مشترک برای مبارزه تبدیل کنند؟

مشاهده این وبینار:

آیا شما یا یکی از نزدیکانتان تحت تأثیر خشونت جنسیتی  قرار گرفته‌اید؟ داستان خود را به صورت محرمانه با ما در اینجا به اشتراک بگذارید.