جمهوری اسلامی ۲۱ تیر را روز «حجاب و عفاف» نامیده بود و از سوی دیگر فعالان و گروه‌های مخالف حجاب اجباری در این روز کارزار گسترده‌ای را با عنوان «حجاب بی حجاب» به راه انداختند. سرکوب‌ها و سختگیری‌ها در حوزه حجاب و پوشش زنان، بار دیگر شدت گرفته و حکومت تلاش می‌کند حجاب مورد پسند مقام‌های دولتی را با ارعاب به شهروندان تحمیل کند.

توماج صالحی که درکارهایش به صراحت از وضعیت بد اجتماعی، فقر و سرکوب معترضان در ایران انتقاد می‌کند، در کار جدیدش با همراهی جاستینا با کمپین حجاب بی حجاب همراه شده است.