شاخص جهانی شکاف جنسیتی ۲۰۲۲: ایران در قعر جدول

امسال هم ایران در قعر جدول شاخص جهانی شکاف جنسیتی است، جدولی که از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد. از میان ۱۴۶ کشور بررسی شده، ایران در رتبه ۱۵۶ قرار دارد. ایسلند بالاترین رتبه جهان را در پر کردن شکاف جنسیتی دارد،