این پناهگاه با کمترین امکانات و بودجه‌ای محدود در گرمای طاقت‌فرسای خوزستان اقدام به نگهداری از سگ‌های بی‌سرپرست می‌کند. در این پناهگاه همچنین سگ‌ها تحت درمان، انگل‌زدایی، واکسیناسیون و عقیم‌سازی قرار می‌گیرند.

هنوز در ایران قانون جامعی برای حمایت از حقوق حیوانات وضع نشده است و کمپ‌ها و پناهگاه‌های حیوانات غالبا با بودجه‌های خصوصی اداره می‌شوند.