به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، ریبوار عبدالهی، فعال کارگری کرد اهل سنندج و عضو سابق کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلات کارگری،‌ به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده است. شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج علیه او به اتهام «تبلیغ علیه نظام» این حکم را صادر کرد. عبدالهی به «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در حزب کومله نیز متهم شده بود که از این اتهام تبرئه شد. ریوار عبدالهی را ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ هنگام خروج از خانه‌اش بازداشت کردند. او ۱۸ اسفند گذشته با وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.