توماج صالحی در تازه‌ترین اثرش به حقوق کارگران پرداخته است. او ۳۰ شهریور سال گذشته پس از نزدیک به دو هفته بازداشت به تبلیغ علیه نظام متهم شد و سرانجام با تودیع قرار کفالت از زندان آزاد شد. توماج در ترانه‌‌هایش به موضوعاتی چون اعتصاب‌های کارگری، فساد دولتی، اعدام‌ و زندان می‌پردازد. کلام و آهنگسازی «گاپون» از توماج است.