ابراهیم نعیمی، مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم گفت: «از سال تحصیلی جدید مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه‌ها تحت عنوان quot;مرکز مشاوره و سبک زندگیquot; فعالیت خواهند کرد.» نعیمی افزود: «این مراکز ساختار تشکیلاتی و ادرای روشن و مشخصی دارند و در یک بخشی از آن هم همکاران نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، برای اجرای سبک زندگی ایرانی اسلامی کمک می‌کنند.» مسئولان جمهوری اسلامی از آغاز انقلاب تلاش کرده‌اند «سبک زندگی اسلامی» را بر جامعه تحمیل کنند اما تاکنون موفق به اجرای کامل آن نشده‌اند. یکی از نمودهای بارز «سبک زندگی اسلامی» حجاب زنان است که جمهوری اسلامی همچنان گرفتار این موضوع است و پس از ۴۳ سال همچنان با زور و سرکوب آن را تحمیل می‌کند.