محمدرضا صحرایی مسن‌ترین کشتی‌گیر ایران است. او اهل اراک است و  یک ساعت پا‌به‌پای سایرین تمرین می‌کند، ولی همچنان اصرار دارد که ساکش را خودش حمل کند. انگار از جوان‌ها انرژی بیشتری دارد. کشتی‌گیر ۸۶ ساله، ۶۸ سال پیش کشتی را شروع کرده؛ محمدرضا صحرایی می‌گوید: «تا نفس دارم کشتی می‌گیرم».

abdolvahed mirzazadeh-15-29

عکس: عبدالواحد میرزازاده، ایسنا