شماری از وکیلان سرشناس ایرانی در بیانیه‌ای از سازمان ملل خواستند تا مقدمات برگزاری رفراندوم در ایران را فراهم کند. شیرین عبادی، مهرانگیز کار، سعید دهقان، حسین رئيسی، موسی برزین، حسین احمدی‌نیاز، محمد مقیمی، و مجید پوراستاد در این بیانیه نوشتند که جامعه جهانی نباید در برابر سرکوب گسترده در ایران بی‌تفاوت باشد و چهار پیشنهاد مطرح کردند: تشکیل شورای حقیقت‌یاب در سازمان ملل برای بررسی «روند غیرانسانی سرکوب و کشتار»؛ آماده کردن مقدمات برگزاری رفراندوم در ایران از سوی سازمان ملل؛ فراخواندن سفیران کشورهای دموکراتیک از ایران؛ تشکیل کمیته بین‌المللی دفاع از بازداشت‌شدگان با کمک وکیلان دادگستری در سرتاسر دنیا. پس از قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی، اعتراض سرتاسر ایران را دربرگرفته است. مقام‌های جمهوری اسلامی در هراس از گسترش اعتراض‌ها بار دیگر به قطع اینترنت و تشدید سانسور آنلاین دست زد‌ه‌اند. اعتراض‌ها با وجود سرکوب خشونت‌بار حکومتی کماکان ادامه دارند.