شماری از فعالان فمینیست و کوئیر کارزاری را برای برگزاری تجمع‌های هماهنگ بین‌المللی در سرتاسر جهان آغاز کرده اند تا از اعتراضات سراسری مردم ایران حمایت کنند. آنها برای اجتماع خیابانی در دوم اکتبر در «خیابان‌های جهان» فراخوان داده اند. در این فراخوان آمده است: «ما روز یکشنبه ۲ اکتبر ۲۰۲۲ در خیابان‌های شهرهای خود جمع می‌شویم تا به ابتکار جمعی، صدای جنبش فمینیستی و دیگر سرکوب‌شدگان در ایران را پژواک دهیم.» شعار این کارزار «زن، زندگی، آزادی» و «کوئیر، ترنس، آزادی» است. پس از قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی، اعتراض سرتاسر ایران را دربرگرفته است. صدها معترض بازداشت، و ده‌ها تن مجروح و کشته شده اند. ایرانی‌های خارج از کشور در بسیاری از کشورهای جهان در حمایت از این اعتراض‌ها تجمع برپا کرده اند. مقام‌های جمهوری اسلامی در هراس از گسترش اعتراض‌ها بار دیگر به قطع اینترنت و تشدید سانسور آنلاین دست زد‌ه‌اند. اعتراض‌ها با وجود سرکوب خشونت‌بار حکومتی و دستگیری فعالان، دانشجویان و زخمی‌ها کماکان ادامه دارند.