دانشگاهیان و پژوهشگرانی از سرتاسر جهان در بیانیه‌ای قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی را محکوم، و از اعتراضات سراسری مردم ایران حمایت کردند.

حدود یک هزار تن از پژوهشگران و دانشگاهیان خارجی همراه با همتایان ایرانی‌شان تا کنون این بیانیه را که سه‌شنبه ۲۷ سپتامبر / ۵ مهر علنی شد،‌ امضا کرده اند.

در این بیانیه آمده است:

در حالی‌که این کلمات را می‌نویسیم، شهرهای ایران در آتش و التهاب‌اند. اعتراض‌های بزرگ در هر گوشه‌و‌کنار ایران ادامه دارند. معترضان در شعارهایشان خواهان تغییر بنیادین و پایان چهار دهه حکمرانی دین‌سالارانه و بی‌رحم در کشورشان هستند.

نویسندگان بیانیه خواهان پایان یافتن «خشونت دولتی سیستماتیک علیه زنان در ایران» هستند. آنها بیانیه خود را چنین پایان می‌دهند:

ما به مبارزه مردم در ایران برای عدالت و آزادی متعهدیم.

در میان امضاکنندگان نامه چهره‌های سرشناس ایرانی و خارجی دانشگاهی به چشم می‌خورند؛ از جمله: آنجلا دیویس، جودیت باتلر، اتین بالیبار، کورنل وست، و مایکل فیشر.

پس از قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی، اعتراض سرتاسر ایران را دربرگرفته است. صدها معترض بازداشت، و ده‌ها تن مجروح و کشته شده اند. ایرانی‌های خارج از کشور در بسیاری از کشورهای جهان در حمایت از این اعتراض‌ها تجمع برپا کرده اند.

پیش از این نیز دو بیانیه از سوی پژوهشگران و دانشگاهیان و روشنفکران جهان و ایران منتشر شده بود.