شکل‌گیری آثار هنری در جریان اعتراض‌های مردمی به قتل حکومتی مهسا امینی، در روزهای گذشته چشمگیر بوده است. موزیک ویدئوی «زن، زندگی، آزادی»؛ به طور اختصاصی برای زمانه، از هنرمندان داخل ایران ارسال شده است.

Ad placeholder