پیرامون قتل حکومتی مهسا امینی و در ادامه آن اعتراضات مردمی در ایران آثار هنری بسیاری شکل گرفته است. این آثار در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده‌اند. کارتون‌های اعتراضی پیش‌ رو از ستاره گلپایگانی هنرمند تجسمی، به طور اختصاصی برای انتشار در اختیار زمانه قرار گرفته است.