میرحسین موسوی، نامزد معترض به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ و از رهبران جنبش سبز، در بیانیه‌ای از نیروهای مسلح خواسته در سمت ملت بایستند.

میرحسین موسوی در بیانیه‌ای که از زندان خانگی منتشر کرده با اشاره به قتل حکومتی مهسا امینی به عنوان دختری که «با مرگ دلخراش خود، تاریخ را در زمین و آسمان ورق می‌زند»، «خون مظلومان را از قهر جباران قدرتمندتر، و روز مظلومان از زور ستمکاران پیروزمندتر» خوانده، و دین آنها را از دین اجبار و اکراه ماشین گشتی‌ها، روشنایی‌بخش‌تر دانسته است.

میر حسین موسوی نوشته است: «جا دارد در این شرایط حساس و غمبار، به همه‌ی نیروهای مسلح، عهد و پیمان‌شان را در پاسداری از سرزمین‌مان ایران و جان و مال و حقوق مردم یادآوری نمایم.»

او خطاب به نیروهای مسلح نوشته:

«امروز که زنان و مردان ملت ما به یاد و نشان او و صدها مطالبه‌ فراموش‌شده‌ دیگر به‌پاخاسته‌اند هیچکس حق ندارد با دستور آمران، چون عاملی چشم‌بسته، در مقابل آحاد ملت خود بایستد و عهد و پیمان خود را با ملت خویش از یاد ببرد.»

او تاکید کرده:

«بدیهی است که توانایی‌هایی که به شما محول شده برای دفاع از مردم است و نه سرکوب؛ برای حراست از مظلومان است نه نوکری قدرتمندان و جباران؛ برای آرامش توده‌های میلیونی و به‌ویژه فرودستان است نه تثبیت قدرت صاحب‌منصبان غافل. امید آنکه توفیق داشته باشید در سمت حقیقت، در سمت ملت بایستید.»

در دو هفته اعتراضات جاری در ایران، ده‌ها معترض هدف سرکوب نیروهای امنیتب قرار گرفته‌اند. دست‌کم ۸۵ کشته تا روز پنج‌شنبه گزارش شده است. هزاران نفر نیز در بازداشت هستند.