«شاد»، هفته گذشته نیز به تنهایی در مقابل سفارت ایران در سریلانکا حضور پیدا کرد و اعتراضش را به قتل حکومتی مهسا امینی و سرکوب وحشیانه معترضین ابراز کرد. 

او دارای معلولیت است و با وجود همه محدودیت‌ها و مشکلات با جدیت تلاش کرده تا صدای ایرانیان را به گوش مردم سریلانکا برساند.

این فیلم‌ها به طور اختصاصی در اختیار زمانه قرار گرفته است.