ThinkEatSave

«فکر کن، بخور و صرفه‌جویی کن» این شعار روز جهانی محیط زیست در سال ۲۰۱۳ است. پنجم ماه ژوئن یا پانزدهم خرداد روزی است که برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد یا UNEP آن را به نام روز جهانی محیط زیست نام‌گذاری کرده‌است. محیط زیستی که اگر به فکر حفظ آن نباشیم، آینده‌ای برای هیچ‌کدام ازما روی کره زمین وجود نخواهد داشت. تلاش تبلیغاتی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد آن است که صرفه‌جویی در منابع غذایی از درون خانه‌ها آغاز شود. هدر دادن غذا تنها به معنای از بین رفتن امکان تغذیه
برای ما و انسان‌های دیگر نیست. نابود شدن مواد غذایی در عمل یعنی نابودی تمام منابع مادی و زیست محیطی که برای فراهم کردن آن به کار رفته‌اند.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130606_Environment_UNEPDay.mp3[/podcast]