محسن ایزدی، کاریکاتوریست ایرانی ساکن سوئد در کارتونی که در سایت cartoonmovement از او منتشر شده، حمایت رهبر و نیروهای سرکوبگر از هم را سوژه خود قرار داده است.

خامنه‌ای سربازی باتوم در دست را در آغوش دارد. در حالی که سوار بر یک کشتی در حال غرق شدن است. روی کشتی نوشته Dictaturship
کارتونی از محسن ایزدی، کارتونیست ایرانی ساکن سوئد منبع: CartoonMovement