همزمان که زنان بیشتری در خیابان‌های ایران حجاب از سر برمی‌دارند، تلاش حکومت برای مقابله با آنها شکل و شمایل تازه‌ای پیدا می‌کند. حالا دولت و قوه قضاییه دست در دست هم لایحه‌ای آماده کرده‌اند تا با تصویب آن در مجلس، زنان بی‌حجاب را از هر طرف محاصره کنند. جریمه‌های مالی، محروم کردن از دریافت خدمات اجتماعی، جلوگیری از ارتقای شغلی و تحصیلی زنان، در کنار تهدید صاحبان مشاغل، مدیران و اصناف در صورت ارائه خدمات و همکاری با زنان بی‌حجاب بخش دیگری از سیاست‌های پیش‌بینی شده در این لایحه است.

با این حال، زندگی روزمره زنان مخالف حجاب اجباری تبدیل شده به رویارویی با مجریان این سیاست‌های هنوز تصویب نشده و با اینکه پلیس خبر از پی‌گرد زنان از طریق دوربین‌های شهری داده و روزانه تعداد زیادی خودرو توقیف می‌شوند و ده‌ها زن از دریافت خدمات محروم می‌مانند، کسانی که مصمم به کنار گذاشتن حجاب اجباری هستند، از مطالبه خود کوتاه نیامده‌اند. به نطر می‌رسد حکومت هم گیج شده است و مسیر اجبار را پر چالش می‌بیند.

زمانه در بررسی مقاومت روزمره زنان ایرانی در مقابل حجاب و سیاست‌های حکومتی تحمیل حجاب، میزبان لیلی پورزند، کارشناس و کنشگر حقوق زنان بود. او و نعیمه دوستدار، دبیر بخش زنان زمانه مدیا در این وبینار درباره وضعیت فعلی جنبش زنان ایران در مقابله با حجاب اجباری گفت‌وگو کردند.

مشاهده این وبینار:

Ad placeholder