بر اساس اطلاعات رسیده به زمانه، دانشجویان دانشکده روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی (ملی) در واکنش به یورش فیزیکی نیروهای حراست این دانشگاه به کلاس‌های درس، و ضبط کارت دانشجویان دختری که مقنعه بر سر نداشتند، طی فراخوانی اعلام کردند در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری از شرکت در کلاس‌های درس خودداری خواهند کرد.

در بیانیه این دانشجویان آمده است:

ما دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه بهشتی (ملی)، امروز شاهد یکی از زشت‌ترین روزهای دوره تحصیل خود بودیم. امروز ۲۹ آبان ماه، دانشکده روان‌شناسی مورد هجوم نیروهای حراست و افراد بی‌نام و نشانی قرار گرفت که صورت‌های خود را پوشانده بودند و هیچ مدرک شناسایی دال بر استخدام از سوی نهاد حراست به همراه نداشتند.

دانشجویان دانشکده روان‌شناسی ضمن تاکید بر اقدام فراقانونی نیروهای حراست، نوشته‌اند فضای دانشگاه را به این واسطه «از محیطی امن برای تحصیل و پژوهش به فضایی اضطراب‌آور تبدیل می‌کند و باعث مختل شدن نظم آموزشی می‌گردد.»

در بخشی دیگری از این بیانیه نیز آمده است:

از آنجا که سکوت و انفعال ما می‌تواند این اعمال غیرقانونی را به یک رویه تبدیل کند، از تمام هم‌دانشکده‌ای‌های خود و دانشجویان سایر دانشکده‌ها درخواست داریم در اعتراض به این اقدامات و جلوگیری از تکرار حرمت‌شکنی از فضای دانشگاه، از شرکت در کلاس‌های سه‌شنبه و چهارشنبه‌ی این هفته پرهیز و کلاس‌های درس را تحریم کنند.

دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی همچنین نوشته‌اند که اقدام فراقانونی نیروهای حراست فیزیکی دانشگاه به کاهش درک و تعامل میان دین‌باوران و سایر اعضای جامعه دانشگاهی می‌انجامد و «تنها به سود متعصبین و سودجویانی است که در پوشش دین، به قدرت نمایی و ارضای اهداف دیگرآزارانه خود مشغولند.»

کانال تلگرامی «دانشجویان متحد» دوشنبه ۲۹ آبان از یورش نیروهای حراست فیزیکی دانشگاه شهید بهشتی به داخل کلاس‌های درس دانشکده روان‌شناسی، در حالی استاد مشغول تدریس بود خبر داد و نیروهای حراست کارت دانشجویان دختری که حجاب اجباری به سر نداشتند، ضبط کردند.

این اقدام تنها به دانشکده روان‌شناسی محدود نماند و نیروهای حراست فیزیکی این دانشگاه به کلاس‌های درس دانشکده‌ ادبیات و علوم انسانی نیز یورش بردند.

به گزارش کانال دانشجویان متحد در دانشکده ادبیات، نیروهای حراست فیزیکی استاد کلاس را به‌دلیل اینکه برخی دانشجویان کلاس آنها حجاب‌ نداشتند، استادان را از کلاس درس بیرون کشیده و مورد بازخواست قرار دادند.

تاکنون مشخص نیست کارت دانشجویی چه تعداد از دانشجویان ضبط شده است.

سخت‌گیری‌های حراست دانشگاه نسبت به دانشجویان دختر در این دانشگاه، مسبوق به سابقه است. پیش‌تر دانشجویان دختر در زمان انتخاب واحد در «سامانه گلستان‌»، حساب کاربری‌شان از دسترس خارج شده و کمیته انضباطی آنها را مجبور به دادن تعهد در ازای انتخاب واحد کرده بود.