گزارش جدیدی درباره گونه‌های جانوری که دست به مهاجرت می‌زنند، نشان می‌دهد شمار زیادی از این گونه‌ها به دلیل مداخله بشر در طبیعت در معرض خطر نابودی قرار دارند.

کنوانسیون محافظت از گونه‌های مهاجر جانوران وحشی (CMS) در گزارش خود اعلام کرد که آلودگی انسانی، بحران اقلیمی و گسترش گونه‌های مهاجم غیربومی باعث شده که ۲۲ درصد از گونه‌های ثبت‌شده در این کنوانسیون در معرض انقراض قرار بگیرند. کاهش آشکار جمعیت نیز در نزدیک به نیمی از این گونه‌ها مشاهده شده است.

یک هزار و ۱۸۹ گونه جانوری مهاجر در لیست کنوانسیون برای حفاظت بین‌المللی از آنها قرار دارند.

میلیاردها جانور هر سال در خشکی و آسمان و دریا دست به مهاجرت می‌زنند. جانوران مهاجر گونه‌های بسیار متنوعی را دربرمی‌گیرند: از نهنگ‌ها و کوسه‌ها تا پلیکان‌ها، از لاک‌پشت‌های دریایی تا گوزن‌های یال‌دار.

بر اساس گزارش جدید، ۹۷ درصد کوسه‌ها، سفره‌ماهی‌ها و ماهیان خاویاری در لیست CMS با ریسک بالای انقراض مواجه‌اند. جمعیت آنها از دهه ۱۹۷۰ تا کنون، ۹۰ درصد کاهش پیدا کرده است. گوریل‌ها و نیمی از لاک‌پشت‌ها در این فهرست هم با خطر نابودی مواجه‌اند.

در میان گونه‌هایی که جمعیت‌شان در دهه‌های اخیر کاهش یافته، آبچلیک‌ها، شترهای وحشی، عقاب‌های صحرایی و کرکس مصری دیده می‌شوند.

۷۵ درصد گونه‌های جانوری مهاجر با از دست رفتن زیست‌بوم و ۷۰ درصد با بهره‌کشی بیش از حد [شکار غیرقانونی و مسموم کردن] مواجهند.

تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش زمین ــ که عامل انسانی دارد ــ و دیگر آلودگی‌های بشرساز به‌طور کلی به انقراض انبوه گونه‌های جانوری منجر شده است. به همین خاطر، به گفته دانشمندان، عصر انقراض ششم آغاز شده: بر اساس شبیه‌سازی‌های کامپیوتری، روزانه ۱۵۰ گونه گیاه و حیوان به‌طور متوسط منقرض می‌شوند. حدود ۱۳۷ عدد از آنها به خاطر جنگل‌زدایی از بین می‌روند. صندوق جهانی حیات وحش ۲۰۲۰ در گزارشی اعلام کرد که از دهه ۱۹۷۰ تا کنون حدود ۷۰ درصد از جمعیت حیات وحش کاسته شده است.