صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی بخشنامه دستمزد و حقوق سال ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرایی‌شدن ابلاغ کرد.

این مصوبه قابلیت اجرایی دارد و دستمزد و حقوق کارگران باید مطابق این مصوبه محاسبه شود.

به گزارش شبکه شرق، مطابق بند اول این بخشنامه از اول سال ۱۴۰۳، حداقل مزد روزانه مبلغ دو میلیون و ۳۸۸ هزار و ۷۲۸ ریال تعیین شده است.

همچنین، سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۲ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا، به اضافه روزانه ۲۳ هزار و ۲۶ ریال نسبت به آخرین مزد در سال ۱۴۰۲، افزایش می‌یابد. سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار حداکثر هفت برابر حداقل مزد ماهانه، یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان است.

منظور از سایر سطوح مزدی، میزان پایه حقوق و مزدی است که سال گذشته بیش از رقم حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بوده و شامل آن دسته از مشمولان قانونی کار می‌شود که پایه حقوق آن‌ها در سال گذشته بر اساس سنوات و سابقه کار محاسبه شده است.

بر اساس تبصره این بند، با اعمال این افزایش، مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت کار و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۲,۳۸۸,۷۲۸ ریال کمتر شود.

بر اساس بند دوم بخشنامه، به کارگرانی که در سال ۱۴۰۳ یک سال سابقه کار کسب می‌کنند، روزانه ۷۰ هزار ریال به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

در بند سوم این بخشنامه آمده است که از ابتدای سال ۱۴۰۲ کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان «مزایای رفاهی و انگیزه‌ای» به هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱۴ میلیون ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت می‌شود.

Ad placeholder

بند چهارم مبلغ کمک‌هزینه مسکن کارگری را «مطابق سال گذشته» ماهانه ۹ میلیون ریال تعیین کرده است که از فروردین ماه سال ۱۴۰۳ باید از سوی کارفرمایان پرداخت شود.

این در حالی است که طبق ارقام مرکز آمار ایران، تورم سالانه مسکن در دی ماه ۱۴۰۲، نزدیک به ۸۳ درصد بوده است.

مبلغ تأهل ماهانه، بر اساس بند پنجم این بخشنامه، ماهانه پنج میلیون ریال برای کارگران متأهل اعم از مرد یا زن تعیین شده و از فروردین ماه سال ۱۴۰۳ باید از سوی کارفرمایان پرداخت شود.

بند هفتم این بخشنامه دانش‌آموزان و دانشجویانی را که در تعطیلات تابستانی ۱۴۰۳ به طور موقت در کارگاه کار می‌کنند، از تمام حقوق و مزایای این بخشنامه مستثنا می‌کند.

مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۳ چندی پیش بدون امضای نماینده تشکل‌های رسمی کارگری و فقط با امضای نمایندگان دولت و کارفرمایان به تصویب رسید. با این مصوبه، دستمزد یک کارگر ساده حداقل‌بگیر کمتر از ۱۰ میلیون تومان در ماه خواهد بود، در حالی که سبد معیشت حداقلی بزرگتر از ۲۶ میلیون تومان برآورد شده است.