نعمت‌الله بهروزی، رئيس دادگستری آبادان از صدور حکم قطع دست برای فردی که به سرقت متهم بود، خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری آبادان، بهروزی گفت: “به دنبال شکايت عده‌ای از شهروندان مبنی بر سرقت طلاجات، وجه نقد و کارت های اعتباری بانکی، دستور قضايی برای شناسايی سارقان صادر شد که از طريق دوربين های مداربسته بانک‌ها سردسته اين باند شناسايی و بازداشت شد.”

بهروزی افزود: “پس از رسيدگی به اتهام دستگيرشدگان، متهم رديف اول  به هويت الف. الف در خصوص سرقت مستوجب حد، به قطع چهار انگشت دست، درمورد سرقت تعزيری به رد مال به مبلغ ۱۸۵ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان، در خصوص تمرد از مأموران به تحمل ۱۰ ماه حبس و در خصوص رابطه نامشروع به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد.”

به گفته وی “متهم رديف دوم به هويت خانم خ. ف در خصوص تحصيل مال مسروقه، به تحمل دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و در خصوص رابطه نامشروع به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم گرديد.”

بهروزی گفت: “متهم رديف سوم نيز به هويت ح. ج به اتهام تحصيل مال مسروقه به دو سال حبس و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.”