سرگی لاوروف، وزير خارجه روسيه گفت: “روسيه و آمريکا تصميم گرفته‌اند از تمايل حسن روحانی، رييس جمهور جديد ايران برای از سرگيری هر چه زودتر مذاکرات پشتیبانی کنند.”

به گزارش ريا نووستی، خبرگزاری دولتی روسيه، لاوروف در نشست وزيران خارجه و دفاع روسيه و آمريکا گفت: “می‌خواهيم از تمايل رييس‌جمهور جديد ايران برای شفافيت بيشتر پشتیبانی کنيم”.

حسن روحانی هفته گذشته در يک نشست خبری اعلام کرد تهران خواهان رفع نگرانی‌های موجود هم از جانب غربی‌ها و هم از جانب خود است.