Ashouri
داریوش آشوری

روز ۱۱ مرداد، داریوش آشوری (۱۳۱۷)، نویسنده، مترجم و زبان‌شناس ایرانی مقیم فرانسه، ۷۵ ساله شد. داریوش آشوری در قلمرو علوم اجتماعی و فلسفهٔ مدرن به توسعه زبان فارسی، از نظر دامنهٔ واژگان و بهبود سبک نگارش نقش موثری داشته است.
او واژگانی مانند: گفتمان، همه‌پرسی، آرمان‌شهر، ره‌یافت، هرزه‌نگاری، درس‌گفتار و غیره را معرفی کرده است.
داریوش آشوری را فارسی زبانان خارج از ایران با ترجمه کتاب «چنین گفت زرتشت» از فردریش نیچه می‌شناسند. او در گفت‌وگو با زمانه در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۸۸ از پیوند سه شاخه زبان فارسی در گذشته، امروز و آینده می‌گوید.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130814_Hamsayagan_dariush_ashoori_shahzadeh.mp3[/podcast]