۱۷ تن از ۲۵ زنی که که به عنوان زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان اوین تهران بازداشت هستند، در طول مدت دوره حبس خود از مرخصی محروم بوده‌اند.

به گزارش تارنمای کلمه، شماری از این زندانیان محروم از مرخصی، به حبس‌های طولانی مدت ۲۰ ساله محکوم شده‌اند و برخی از آنها در پنج سال گذشته حتی یک‌بار هم به مرخصی نرفته‌اند.

فریبا کمال آبادی و مهوش شهریاری، شبنم مددزاده و کبری بنازاده امیرخیزی از جمله زندانیانی با حبس‌های طولانی هستند که تا کنون مرخصی به آنها تعلق نگرفته است.

بر اساس این گزارش زندانیان سیاسی و عقیدتی زن در زندان اوین طی دو سال گذشته از تماس تلفنی با خانواده‌هایشان محروم بوده و در طول هفته فقط یک ساعت اجازه هواخوری دارند.