سيروس باهری، مديرعامل شرکت هواپيمايی ايران اير‌تور گفت: “بيش از ۶۰ درصد از ۲۲۰ فروند هواپيماهای موجود در کشور زمين‌گير هستند.”

باهری به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفته است اين هواپيماها که عمرشان به طور ميانگين ۲۲ سال می‌رسد به دليل فنی و لجستيگی زمين‌گير شده‌اند.

وی همچنين خواهان آزادسازی نرخ بليط هواپيما در ايران شده است.

به گفته باهری “تکليفی بودن نرخ بليت برای شرکت‌های هواپيمايی داخلی با توجه به بهای تمام‌شده خدمات پرواز، زيان قابل توجهی برای شرکت‌ها به همراه دارد.”